1.Het Nederlands Marathon Wedstrijd Kampioenschap (NMWK) heeft als doel het marathonroeien in wedstrijdverband in Nederland te stimuleren

2.Alle roei(st)ers die in de C2* deelnemen aan de klasserende roeimarathons kunnen punten verdienen op basis van de door hun ploeg geroeide tijd

3.De roeier of roeister die aan het eind van het jaar de meeste punten heeft verzameld is winnaar van het NMWK. Indien meerdere deelnemers hetzelfde puntentotaal behaald hebben zijn zij gezamenlijk winnaar.

4.Voor de berekening van de punten tellen alleen volledig uitgeroeide roeimarathons mee die in de C2* geroeid zijn in de wedstrijdklasse van de roeimarathons die zich aan het NMWK verbonden hebben. Deelname in estafettevorm en andere nummers telt niet mee.

5.Per roeimarathon wordt er één uitslag berekend op basis van de geroeide tijden. Hierbij worden de HC2*, DC2* en MixC2* tijden tot één lijst samengevoegd.

6.De ploegtijden worden gecorrigeerd op basis van geslacht en leeftijd van de roei(st)ers in de ploegen met behulp van de correctietabel die gepubliceerd is op www.vierzonder.nl (zie bijlage). De individuele correctiefactoren per roeier worden per ploeg gemiddeld om te komen tot een correctiefactor per ploeg

7.Punten worden toegekend aan de roeiers en roeisters in de ploegen met de snelste gecorrigeerde tijden:

a.De deelnemers van de snelste ploeg ontvangen 10 punten

b.De deelnemers van de op een na snelste ploeg ontvangen 6 punten

c.De deelnemers van de op twee na snelste ploeg ontvangen 3 punten

8.De organiserende vereniging dient de samenstelling van de ploegen en de behaalde (niet-gecorrigeerde) tijden direct na de wedstrijd door te geven aan het NMWK

9.De organiserende vereniging dient de uitslagen van de wedstrijden, inclusief de tijden, op hun website te publiceren en daar minimaal een jaar beschikbaar te houden

10.Het NMWK publiceert de tussenstanden en eindstand binnen één week na afloop van de deelnemende roeimarathons


Onderstaande wedstrijdorganisaties doen mee aan het NMWK  2014:


Zo 6 april; Amstel Marathon 50km;     www.amstelroei.nl   


Za 12 april; Nationale Weerribben-Wieden Marathon 53km;      www.tdiep.nl  


Za 19 april; Hart van Holland Roeimarathon 90km;     www.urvviking.nl    


Za 3 mei; Zaanmarathon 52km;     www.wrvdezaan.nl   


Za 17 mei; Coppelstock Marathon 54km;     www.rvvoorne-putten.nl    


Za 14 juni; Noordhollandtocht 70 km;     www.nhtocht.arzv.nl    


Za 28 juni; Nieuwland Marathon 74km;     www.nieuwlandmarathon.nl    


Za 30 augustus; Rijnland Marathon 54km;     www.rvrijnland.nl    


Za 13 september; Mastenbroek Marathon 54km;     www.zrzv.nl     


Zo 21 september; Waterwolf Marathon 52km;     www.hunze.nl/waterwolf    


Za 27 september; Groene Hart Marathon 58km;     www.rv-alphen.nl   


Za 4 oktober; Haegsche Bluf Marathon (HBM) 54km;     www.rvdelaak.nl/hbm


Zo 12 oktober; Nationale HORZOL Marathon 51km;     www.horzol.nl   

 

Reglement nationaal Marathon wedstrijd Klassement 2014

Dit jaar 
een vernieuwd reglement 2014

Dit jaar

een vernieuwd reglement 2014

Info / Contact NMWK:
Email: Cees Piet 

Reglement NMWK:
 Email contact:
Kees van Maaren

Info / Contact NMWK:

Email: Cees Piet


Reglement NMWK:

Email contact:

Kees van Maaren

 Veranderingen zijn; dat er alleen nog in C2-en wordt gestart en er ploegtijden correctie van leeftijd en geslacht zullen plaatsvinden

Veranderingen zijn; dat er alleen nog in C2-en wordt gestart en er ploegtijden correctie van leeftijd en geslacht zullen plaatsvinden